Consultancy

Etiam consultancy richt zich onder andere op dilemma’s als

Binnen de kinderopvang:

 • vraaguitval
 • kwaliteit en transparantie
 • groei en krimp
 • verantwoording en toezicht
 • kwaliteit managementinformatie

Binnen familiebedrijven:

 • verhouding eigendom en management
 • opvolging
 • investeringen

In het onderwijs:

 • vergrijzing
 • professionalisering
 • kwaliteit ondersteunende functies
 • huisvesting
 • bestuur
 • verantwoording en toezicht